انتشار با قلمه : دستگاه لیزر

تکثیر با قلمه : منش ديگر تكثير اين گياه قلمه نيمه چوبي است . يعني از ساقه اي كه جديد نيست و البته هنوز محکم و محكم نيز نشده است قلمه تهيه مي شود . يعني شاخه هايي با يك سال عمر براي اين كار مطلوب هستند . ارتفاع قلمه ها را مي اقتدار حدود ۷ سانتيمتر در نظر گرفت و در‌صورتی‌که در انتهاي آن قطعه اي كوچك از چوب دوساله باشد ( به اين گونه قلمه اصطلاحا پاشنه دار مي گويند ) به ريشه زايي كمك خواهد شد . اين دسته قمله را مي توان در اواخر فصل‌تابستان گرفت . قلمه در بستري سبك كه رطوبت را نيز حفظ مي كند همانند ترکیب كوكوپيت وپرلايت يا شن كشت مي شود . ریشه زايي قلمه هاي اين گياه كمي مشكل است و استفاده از هورمونهاي ريشه زايي براي كمك به اين دستور توصيه شده است .

خوابانیدن شاخه : خوابانيدن شاخه نيز راه ديگر تكثير اين گياه است . مي توان در فصل بهار ساقه هاي بلند و انعطاف پذير اين گياه را در حاليكه به گياه مادري متصل هستند در خاك خوابانيد و بعد در بهار سال سپس آنها را از گياه مادري جدا كرد . در طي اين بازه زمانی دوره , قسمتي از ساقه كه در زير خاك بوده است و با خاك تماس داشته است , ريشه دار مي شود .

پیوند زدن : در این خانواده امکانپذیر نیست .

نیاز های نوری :

یأس طاووسي به حداقل ۸ – ۶ ساعت فروغ مستقيم آفتاب نياز دارد تا بتواند حداكثر پرورش و دستگاه لیزر دهي را داشته باشد . كمبود نور و روشنایی باعث به بلند و باريك شدن ساقه ها و كاهش استحكام آن ها و كاهش دستگاه لیزر دهي و يا ريزش غنچه های دستگاه لیزر مي شود .

دما و آب و هوای ایده آل :

اين گياه در طي زمستان و در طول استراحت مي توان به راحتي تا ۱۰ – رتبه ساتتيگراد را تحمل كند اما تحمل آن تا ۲۵ – سکو سانتيگراد نيز گزارش شده است . بهترين دوران دستگاه لیزر دهي آن زماني است كه دما بين ۱۲ الي ۱۸ مرتبه سانتيگراد باشد . بنابراين گرم شدن هوا سبب به كاهش دستگاه لیزر دهي اين گياه مي شود . البته به طور كل تابستانهاي گرم را ولی به شرط آبياري دلخواه به خوبي تحمل مي كند .

البته به گرما حیاتی است و دلخواه ترین رتبه حرارت 12 – 18 مرتبه سانتی گراد می‌باشد .

لبریز طاووسی در فضای سبز

کاربردها :

مي‌توان با انجام هرس دلخواه , اين گياه را در دستگاه لیزر دان نیز نگهداري كرد .

دستگاه لیزر هاي رنگ زرد اين گياه تحت عنوان ماده اوليه تهيه رنگ به كار مي رود . شاخه هاي خشك آن را براي تهيه دارو به كار مي برند .

در محوطه سازی براي كاشت در سطح چمنكاري , جلوي درختان سوای دستگاه لیزر براي پوشاندن تنه آنان و كاشت در حاشيه ها مطلوب است .

خاصیت دارویی و درمانی :

مهمترين ماده موثره جانور در اين گياه سایت دستگاه لیزر است و غير از آن دستگاه لیزر وكوزيد , تانن , اسانس روغني و عصاره هاي تلخ است . به علت قوي بودن مواد سمي مو جود در آن به تدریج طب سنتي از آن به کار گیری مي كند و بيشتر براي جداگانه نمودن مواد مؤثره مختلفي كه در آن وجود دارد به كار مي رود .

در رخ وجود ناراحتي هاي گردش خون دارويي تجويز مي شود كه از اسپارتئين تهيه گرديده است . اين دارو ها عروق كرونر قلب را گشاد مي كنند و فشار خون را بالا مي برند . مواد ديگري كه از اين گياه به دست مي آيد فعاليت ماهیچه‌ها صاف و رحم را تحريك مي كند و از آن در درمان مامایي به کار گیری مي شود . اين گياه مدر قوي نيز میباشد . اندازه مصرف و مسافت زماني مصرف اين دارو را بايد پزشك تعيين كند .